2008-2-1-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Эрүүгийн хууль

бичсэн: ouez2007 төрөл:

http://www.legalinfo.mn/insys/lawmain.php?vlawid=64

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:

not talking
бичсэн Зочин цаг: 17:41, 2009-04-28 | Холбоос | |
55.1 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид зааснаас
хөнгөрүүлж хорих ял оногдуулах


55.1. 1.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасны дагуу хорих ял оногдуулж болох гэмт хэрэг анх удаа үйлдсэн этгээд гэмт хэргийн хохирлыг нөхөн төлсөн буюу гэм хорыг арилгасан бол шүүх тухайн этгээдийн хувийн байдал, үйлдсэн хэргийнх нь шинж чанарыг харгалзан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан хорих ялын доод хэмжээнээс доогуур хорих ял оногдуулж болох боловч ийнхүү хөнгөрүүлэн оногдуулах хорих ялын доод хэмжээ нь энэ хуулийн тусгай ангид тухайн гэмт хэрэгт оногдуулахаар заасан хорих ялын доод хэмжээний гуравны хоёроос хэтрэхгүй байна.

===================================

Дээрх зүйлийн "гуравны хоёроос хэтрэхгүй" гэдгийг юу гэж ойлгох вэ?
Доод хэмжээ нь доод хэмжээнээс хэтрэхгүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Жишээ нь тухайн гэмт хэргийн тусгай анги дахь зүйл анги нь 3-5 жилийн хорих ялтай байв.
Харин хохирлоо барагдуулсан тул дээрх зүйл ангиар ялыг нь хөнгөрүүллээ гэхэд яаж хөнгөрүүлэх вэ?
Энэ тохиолдолд тэр хүн 2 жил зайлшгүй хоригдоод суллагдах юм уу эсвэл дээд тал нь хоёр жил хоригдох юм уу?
=================
Өөр нэг зүйл.
Ийнхүү хөнгөрүүлэн ял авсан ч гэсэн тэр хүн ялныхаа 3-ны 2, 2-ны 1-ийг биеэр эдэлсэн тохиолдолд тэнсэнгээр суллагдах боломжтой юу?

Жишээлбэл 6 жилийн (72 сар) зүйл ангиар шийтгэгдсэн хүн хохирлоо бүрэн барагдуулбал 55.1 зүйлээр ял нь хөнгөрч 48 сар хоригдохоор өөрчлөгдөх бөгөөд 74.4-ээр зүйлийн дагуу дээрх ялныхаа 3-ны хоёр буюу 32 сарыг хоригдсоны дараа тэнсэнгээр суллагдах боломжтой гэж ойлгож болох уу?
бичсэн Асуулт (зочин) цаг: 17:57, 2009-04-25 | Холбоос | |:-)
 
xaax